Waarom dit leerverslag?

De Graaf Reinaldalliantie (GRA) is ingericht als lerende organisatie om daarmee enerzijds voldoende zelfreflectie te ontwikkelen om te kunnen verbeteren, maar anderzijds ook om input te leveren voor ‘De opgaven van morgen’. Dat wil zeggen dat de alliantie de ambitie heeft om geleerde lessen te ontsluiten voor moederorganisaties en vervolgprojecten van het HWBP. Dit verslag is een evaluatie van de Verkennings- en Planuitwerkingsfase. Voor dit verslag zijn evaluatiedocumenten gebruikt, zijn verdiepende interviews gehouden en is gebruik gemaakt van achtergronddocumenten. Daarbij is binnen de beschikbare onderzoekscapaciteit zoveel mogelijk rekening gehouden met de ‘projectbubbel’ waarin projectorganisaties terecht komen.

Voor wie is dit leerverslag?

Dit document is bedoeld voor: directe stakeholders van dijkversterking Gorinchem – Waardenburg (GoWa), voor de ‘dijkwerkers community’, voor opvolgende HWBP-projectmedewerkers die interesse hebben in allianties en/of de technische lessen rondom het nieuwe ontwerpinstrumentarium en voor alle overige geïnteresseerden.

Wat maakt deze alliantie zo bijzonder?

In Nederland is er een trend naar meer nadruk op samenwerking in contractvormen. Dat gebeurt veel tussen overheden en tussen bedrijven onderling. Belangrijk kenmerk bij publieke werken in alliantievorm is dat meestal reeds een voorlopig of uitgewerkt ontwerp was vastgesteld. De mate van een gedragen ontwerp, budget en de mate van verwevenheid van organisaties was daarmee nog niet maximaal, blijkt uit de diverse evaluaties van deze projecten. Onderscheidende kenmerken van de Graaf Reinaldalliantie zijn in pictogrammen hieronder weergegeven. Klik op onderstaand plaatje voor nadere toelichting.

 De lessons learned

Dit leerverslag is een verzameling van de lessen die de Graaf Reinaldalliantie heeft geleerd gedurende de Verkenningsfase en vooral de fase van de Planuitwerking. De belangrijkste lessen hebben betrekking op onderstaande onderwerpen. Klik op de onderwerpen om deze ''lessons learned' te lezen.

Het vervolg

Voor de realisatiefase zal een nieuw leerverslag worden opgesteld eveneens in de vorm van een I-report. Dit leerverslag zal worden toegevoegd aan deze website.